World Usability Day Wrocław 2019

Wernisaż


Zapraszamy do udziału.
Wygraj płatny staż lub szkolenie PM-UX

Masz pytania,napisz wernisaz@wudwroclaw.pl

O konkursie

REGULAMIN WERNISAŻU WUD WROCŁAW 2019

1. Prace mogą przesłać tylko osoby, które zakupiły bilet uczestnictwa na konferencję WUD Wrocław 2019.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę (wyłącznie indywidualna, nie będąca rezultatem pracy zespołowej). Minimalna ilość pracy do otwarcia Wernisażu WUD Wrocław 2019 to ​8 prac​.
3. Pracę należy przesłać do 20 października 2019 r. na adres: wernisaz@wudwroclaw.pl z imieniem i nazwiskiem oraz tematem pracy.
4. Praca powinna dotyczyć studium przypadku - opisanie procesu, który doprowadził do ostatecznych decyzji projektowych (Uwaga: case study nie musi dotyczyć wyłącznie produktu cyfrowego i zachęcamy do tego :)).
5. W prawym dolnym rogu pracy powinno się znaleźć imię i nazwisko autora, temat pracy, krótki opis i logo WUD Wrocław.
6. Format: PDF, TIFF, JPG, PNG do 50 MB, wymiary: 594x841 mm (A1 poziom lub pion), rozdzielczość: 300 dpi, CMYK, spady: 2 mm, wewnętrzny margines: 3 mm.
7. Przesłane prace zostaną wydrukowane przez Organizatora oraz oficjalnie wystawione w dniu konferencji WUD Wrocław 2019.
8. Podczas konferencji zostaną wybrane 3 najlepsze prace konkursowe. Każdy z Uczestników oraz Prelegentów będzie mógł zagłosować na najlepszą jego zdaniem pracę.
- Laureat I miejsca otrzymuje miesięczny staż UX w 2020 roku, którego sponsorem WUD Wrocław 2019 jest Kinaole Solutions.
- Laureat II miejsca otrzymuje kurs oraz certyfikat UX-PM, którego sponsorem jest Symetria UX.
- Laureat III miejsca otrzymuje zestaw książek ufundowane przez Wydawnictwo Karakter.
9. W przypadku, w którym w trakcie wyboru najlepszych prac głosy Uczestników i Prelegentów rozłożą się w stosunku 50:50, rozstrzygający wybór należy do Prelegentów WUD Wrocław 2019.
10. Wyniki Konkursu oraz rozdanie nagród - zostaną ogłoszone przy oficjalnym zamknięciu konferencji WUD Wrocław 2019.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania w dniu konferencji WUD Wrocław 2019.
12.Referencje do polityki prywatności znajdują się na stronie WUD Wrocław 2019.

Group of people standingPartnerzy

Stadion Wroclaw logo
Symetria logo
Wydawnictwo Karakter logoSketch - program dla projektowania logo
Firma CUX logoPartnerzy medialni

Design Thinking Fest logo
Fundacja widzialni logo
Geek Girls Carrots logoPolska Bez barier logo
stowarzyszenie twórców grafiki użytkowej logo
GRAFMAG logo


UXMagazyn logo
UXMagazyn logo

Pomagamy


Na ratunek logo
Na ratunek logo
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław